Публічна інформація

Антикорупційна програма

Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і
процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності КП
«Аварійно- диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького(далі–
КП «АДС») на підставі акону України «Про запобігання корупції» шляхом
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на2014-2017 роки, затверджених аконом України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на2014-2017 роки.

Повний текст